ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
เมนูหลัก
blog สมาชิก
สถิติผู้เขียน blog 10 อันดับ
admin
[ มือใหม่ ]
2
บทความ blog ล่าสุดโดย
แผนการของ NASA ในการส่งดาวเทียมสังเกตการณ์ดวงอาทิตย์admin
ผงชูรส ที่มา-วัตถุดิบ-ประโยชน์และโทษadmin
ค้นหาจาก google
ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
บริการสารสนเทศ
ลิงค์ที่เกี่ยวข้าง


สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 10/ส.ค./2558
ผู้ใช้งานขณะนี้ 2 IP
ขณะนี้
2 คน
สถิติวันนี้
149 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
339 คน
สถิติเดือนนี้
5956 คน
สถิติปีนี้
17805 คน
สถิติทั้งหมด
279295 คน
IP ของท่านคือ 44.201.94.236
(Show/hide IP)
พยากรณ์อากาศ
 

  
อาคารสถานที่  
 

ข้อมูลอาคารสถานที่
 
.ศ.  2535  เริ่มก่อสร้างวิทยาลัยการอาชีพเชียงคำ โดยได้รับงบประมาณในการก่อสร้าง ในขณะนั้นเป็นเงินทั้งสิ้น  36.5  ล้านบาท  ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
                        1.  อาคารเรียน  4  ชั้น  1  หลัง                      10       ล้านบาท
                        2.  อาคารโรงฝึกงาน  2  หลัง                           5.5     ล้านบาท
                        3.  ปรับปรุงพื้นที่สาธารณูปโภค                                 1.5     ล้านบาท
                        4.  บ้านพัก ผอ.  1  หลัง                                               0.3     ล้านบาท
                        5.  โรงอาหารและหอประชุม  1  หลัง              3.5     ล้านบาท
                        6.  บ้านพักครู  6  หน่วย  1  หลัง                                  2.5     ล้านบาท
                        7.  บ้านพักพนักงาน/ภารโรง  1  หลัง              2.5     ล้านบาท
                        8.  ห้องน้ำ/ห้องส้วม                                        0.7     ล้านบาท
                        9.  ครุภัณฑ์ ประมาณ                                      10      ล้านบาท
                                                รวม                                        36.5    ล้านบาท
            พ.ศ.  2537  เริ่มเปิดดำเนินการเรียนการสอนระดับ ปวช. ในสาขาวิชา ดังนี้
                                    1.  แผนกวิชาช่างเชื่อม
                                    2.  แผนกวิชาช่างยนต์
                                    3.  แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
                                    4.  แผนกวิชาพาณิชยกรรม
                                    5.  แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
                                    6.  หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นหลากหลาย
            .ศ.  2540  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ  4  ชั้น  เป็นเงินประมาณ  20  ล้านบาทเศษ  และสร้างเสร็จในปีงบประมาณ  2541
            พ.ศ.  2541  จากแนวคิดที่ว่า “วิทยาลัยไม่มีการปิดภาคเรียน” ของนายสมชาย  จิตรมั่นคง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงคำ  ทำให้ช่วงที่ปิดภาคเรียน วิทยาลัยฯ จะเปิดการสอนหลักสูตรระยะสั้นหลากหลาย (3-225 ชั่วโมง) เช่น  วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น วิชาช่างเชื่อม ช่างจักรยานยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิชาตัดเย็บเสื้อผ้า การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ และวิชาอื่น ๆ ตามความต้องการของชุมชน
            พ.ศ.  2543  เปิดการเรียนการสอนระดับ ปวส. ในสาขาวิชา
                                    1.  สาขาวิชาช่างยนต์
                                    2.  สาขาวิชาการบัญชี
                                    3.  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
            พ.ศ.  2543  ด้วยความสนับสนุนของ ฯพณฯ ลดาวัลลิ์  วงศ์ศรีวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมในปัจจุบัน ทำให้มีการลงนามความร่วมมือกันระหว่างผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มานพ ภาษิตวิไลธรรม  อธิการบดีสถาบันราชภัฎเชียงราย และนายสมชาย  จิตรมั่นคง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงคำ เปิดศูนย์การศึกษา กศ.บป. เชียงคำ ขึ้นที่วิทยาลัยการอาชีพเชียงคำ ในวันที่ 14 มีนาคม2543  โดยเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีจำนวน 10 สาขาวิชาเอก
            พ.ศ.  2544  ด้วยได้รับการสนับสนุนผลักดันอย่างต่อเนื่องจาก ฯพณฯ ลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม พร้อมนายวิสุทธ์  ไชยณรุณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพะเยา ทำให้วิทยาลัยการอาชีพเชียงคำ ได้รับงบประมาณการก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการงบประมาณ  8.1  ล้านบาท จำนวน  1  หลัง  และสร้างเสร็จในปีงบประมาณ  2545 พร้อมครุภัณฑ์ทางการศึกษางบประมาณ 2.7 ล้านบาท (ตามหนังสือที่  ศธ 0905/2588  ลว. 29 พฤษภาคม 2544) ซึ่งทำให้วิทยาลัยสามารถพัฒนาได้ต่อไป
            พ.ศ. 2550 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนขนาดพื้นที่ใช้สอย 1,920 ตารางเมตร เป็นเงินงบประมาณผูกพัน 2550 - 2551 จำนวน 15 ล้านบาท และสร้างเสร็จในปีงบประมาณ 2551 
            พ.ศ. 2555 ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างสนามฟุตซอล จำนวน 1 สนาม งบประมาณ 1,980,000  บาท
            พ.ศ. 2556 ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างสนามฟุตซอล จำนวน 1 สนาม งบประมาณ
1,980,000  บาท
            พ.ศ. 2556 ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย จำนวน 1 ห้อง  งบประมาณ 1,500,000  บาท
             พ.ศ. 2559 โรงอาหาร (หอประชุม)             จำนวน       1     หลัง       4   ห้อง