ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
เมนูหลัก
blog สมาชิก
สถิติผู้เขียน blog 10 อันดับ
admin
[ มือใหม่ ]
2
บทความ blog ล่าสุดโดย
แผนการของ NASA ในการส่งดาวเทียมสังเกตการณ์ดวงอาทิตย์admin
ผงชูรส ที่มา-วัตถุดิบ-ประโยชน์และโทษadmin
ค้นหาจาก google
ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
บริการสารสนเทศ
ลิงค์ที่เกี่ยวข้าง


สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 10/ส.ค./2558
ผู้ใช้งานขณะนี้ 2 IP
ขณะนี้
2 คน
สถิติวันนี้
5 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
57 คน
สถิติเดือนนี้
1572 คน
สถิติปีนี้
19448 คน
สถิติทั้งหมด
137600 คน
IP ของท่านคือ 3.238.62.144
(Show/hide IP)
พยากรณ์อากาศ
 

  

  หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เผยแพร่งานวิจัย ทางวิชาการเรื่อง การประเมินโครงการส่งเสริมการฝึกวิชาชีพระยะสั้นของวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ ให้กับทหารก่อนปลดประจำการและทหารกองประจำการค่ายขุนจอมธรรม (ร.17 พัน 4)
โดย : admin
เข้าชม : 579
พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ] ปักหมุดและแบ่งปัน
     

ชื่อเรื่อง        :  การประเมินโครงการส่งเสริมการฝึกวิชาชีพระยะสั้นของวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
                    ให้กับทหารก่อนปลดประจำการและทหารกองประจำการค่ายขุนจอมธรรม (ร.17
                   พัน 4)
ชื่อผู้ประเมิน  :  สมปอง พูลเพิ่ม
ปีที่ประเมิน     :  ปีการศึกษา 2562  
บทคัดย่อ
           การประเมินโครงการส่งเสริมการฝึกวิชาชีพระยะสั้นของวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ ให้กับทหารก่อนปลดประจำการและทหารกองประจำการค่ายขุนจอมธรรม (ร.17 พัน 4) ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model) มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อประเมินบริบทของโครงการส่งเสริมการฝึกวิชาชีพระยะสั้นของวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ ให้กับทหารก่อนปลดประจำการและทหารกองประจำการค่ายขุนจอมธรรม (ร.17 พัน 4) 2) เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการส่งเสริมการฝึกวิชาชีพระยะสั้นของวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ ให้กับทหารก่อนปลดประจำการและทหารกองประจำการค่ายขุนจอมธรรม (ร.17 พัน 4) 3) เพื่อประเมินกระบวนการของโครงการส่งเสริมการฝึกวิชาชีพระยะสั้นของวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ ให้กับทหารก่อนปลดประจำการและทหารกองประจำการค่ายขุนจอมธรรม (ร.17 พัน 4) 4) เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการส่งเสริมการฝึกวิชาชีพระยะสั้นของวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ ให้กับทหารก่อนปลดประจำการและทหารกองประจำการค่ายขุนจอมธรรม (ร.17 พัน 4) 4.1) ความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีต่อโครงการส่งเสริมการฝึกวิชาชีพระยะสั้นของวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ ให้กับทหารก่อนปลดประจำการและทหารกองประจำการค่ายขุนจอมธรรม (ร.17 พัน 4) 4.2) ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อโครงการส่งเสริมการฝึกวิชาชีพระยะสั้นของวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ ให้กับทหารก่อนปลดประจำการและทหารกองประจำการค่ายขุนจอมธรรม (ร.17 พัน 4) 4.3) คุณภาพด้านความรู้และทักษะที่ผู้เรียนได้รับหลังการฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมการฝึกวิชาชีพระยะสั้นของวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ ให้กับทหารก่อนปลดประจำการและทหารกองประจำการค่ายขุนจอมธรรม (ร.17 พัน 4) 4.4) ร้อยละของผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาตามโครงการเมื่อเทียบกับจำนวนแรกเข้าเรียน 4.5) จำนวนผู้เรียนที่ผ่านการฝึกอบรมและไปต่อยอดประกอบอาชีพประสบความสำเร็จ ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน      4 คน ครูผู้สอน จำนวน 38 คน ผู้เรียน จำนวน 120 คน กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบง่าย ดังนี้ ผู้บริหารสถานศึกษา 3 คน ครูผู้สอน 34 คน ผู้เรียน จำนวน 92 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินเป็นแบบสอบถาม จำนวน 6 ฉบับและแบบรายงาน จำนวน 2 ฉบับ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
           ผลการประเมินโครงการส่งเสริมการฝึกวิชาชีพระยะสั้นของวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ ให้กับทหารก่อนปลดประจำการและทหารกองประจำการค่ายขุนจอมธรรม (ร.17 พัน 4) สรุปได้ ดังนี้
           1. ผลการประเมินบริบท จากแบบสอบถามโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ทุกด้านผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้
2. ผลการประเมินปัจจัยเบื้องต้น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทุกด้านผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้
3. ผลการประเมินกระบวนการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทุกด้านผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้
           4. ผลการประเมินผลผลิตของโครงการ ประกอบด้วย
               4.1 จำนวนผู้เรียนที่ผ่านการประเมินคุณภาพด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านเจตคติ ทั้ง 3 ด้าน โดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 90 ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้
               4.2 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการฝึกวิชาชีพระยะสั้นตามโครงการสามารถไปต่อยอดประกอบอาชีพประสบความสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ 70 ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้
               4.3 ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อโครงการส่งเสริมการฝึกวิชาชีพระยะสั้นของวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ ให้กับทหารก่อนปลดประจำการและทหารกองประจำการค่ายขุนจอมธรรม (ร.17 พัน 4)   ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด
               4.4 ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีต่อโครงการส่งเสริมการฝึกวิชาชีพระยะสั้นของวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ ให้กับทหารก่อนปลดประจำการและทหารกองประจำการค่ายขุนจอมธรรม (ร.17 พัน 4) ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
 
 

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

ข่าวประชาสัมพันธ์5 อันดับล่าสุด

      รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ก.ย. 63 12/ต.ค./2563
      รางงานงบทดลอง เดือนกันยายน 2563 9/ต.ค./2563
      รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1 รุ่นที่ 3 1/ต.ค./2563
      รางงานงบทดลอง เดือนสิงหาคม 2563 10/ก.ย./2563
      รางงานงบทดลอง เดือนกรกฎาคม 2563 17/ส.ค./2563

ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ top.college@hotmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป